אפוטרופסות וייפוי כח מתמשך

שלא נדע מצרות

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לתכנן את עתידכם בשעה שהראש צלול, הנפש מתפקדת, ואתם יכולים להביע את רצונכם. בייפוי כוח מתמשך אתם אלה שקובעים כיצד ייראו חייכם בעתיד אם חלילה תגיעו למצב שבו לא תוכלו לקבל החלטות בעצמכם. “הממנה” קובע מי יהיה מיופה הכוח, באילו עניינים הוא יטפל, ואף יכול לתת לו הוראות מפורטות לגבי ההחלטות שיקבל עבורו – החל מהבחירה בין טיפול סיעודי ביתי או מוסדי, ועד להוראה על מתן מתנות כספיות לאירועים חשובים.

כיום אנשים בוגרים בגילאים שונים יודעים ומבינים שהחיים לא צפויים והדרך להגן על עצמם ועל הקרובים להם היא באמצעות נתינת הדעת גם למצבים שהמחשבה הראשונה עליהם היא "חס וחלילה". אנו יכולים לקבוע מראש את אופן הטיפול בהם באופן ברור, נהיר וחתום על ידי אנשים שיבחרו מבעוד מועד.

משרד-9.jpg

 אפוטרופסות וייפוי כח מתמשך

נשמח לעזור

זה יכול לקרות לכל אחד שיגיע הרגע ולא יוכל לטפל בענייניו בעצמו, ומישהו אחר יעשה זאת במקומו. חשוב מאד לדעת כי אם נתכנן זאת מראש, נוכל לוודא שמי שיטפל בעניינינו ויקבל עבורנו את ההחלטות.